Projecte

Almorquí Agricultors Ecològics és una iniciativa que vol donar resposta a la creixent preocupació que tenim els consumidors sobre la nostra alimentació i als dubtes que ens plantegen els actuals sistemes de producció intensius. Els sistemes productius han de ser respectuosos amb el medi ambient, amb els agricultors i amb la salut dels consumidors, l’agricultura ecològica compleix estos requisits; així els aliments produïts seguint les seues tècniques, són font de salut i no de malaltia.